Az intézmény bemutatása

Intézményünk nyolc évfolyammal működő állami fenntartású általános iskola. Valamennyi évfolyamon egy osztályt tudunk indítani. A 2020/2021-es tanévben a felső tagozat bizonytalan ideg szünteltetésre került, de azon dolgozunk, hogy vissza tudjuk állítani a nyolc évfolyamos oktatást. Ehhez pedagógusokra van szükségünk.  Az iskola tanulóinak létszáma jelenleg 24 fő. A tanulók többsége halmozottan hátrányos helyzetű. Az intézmény beiskolázási körzete szűkös, mindössze három település Csákány, Somogyzsitfa és Somogysámson jelenti.

Tantestületünknek 2 határozatlan időre kinevezett pedagógusa van és egy nyugdíjas tanítónéni segíti még munkánkat. A művészeti oktatásban, a rajz tantárgy tanításában és a délutáni rajzszakör megtartásában idén is számíthatunk az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola tanárára, aki nagy örömmel foglalkozik a gyerekekkel. Sajátos nevelési igényű tanulókat is befogadunk. A tanulásban akadályozott tanulóink részleges integrációban tanulnak. A főbb tantárgyaknál gyógypedagógusok segítenek délutánonként a felszárkóztatásban, a készségtárgyakat integrált keretek között sajátíthatják el. Gyermekeink több mint fele küzd beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel.

Az iskolai élet az idei tanévben nagyon megváltozott. A 24 gyermek 2 összevont osztályban tanul. Mivel kevesen vagyunk, több, az életkoruknak megfelelő programmal tudjuk az iskolai életet színesíteni. Sokat játszanak a szabadban, új játékokat ismernek meg, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy megszeressék az iskolás életet.

Iskolánk együttműködik a környék szakmai és támogató intézményeivel. Mindenben számíthatunk a két települési önkormányzat segítségére is.

(c) KLIK Marcali Tankerülete 2014. Minden jog fenntartva.
Designed by olwebdesign.com