Az iskola története

Somogysámsonban 1880 óta működik iskola. Az utóbbi évtizedekben számos névváltozáson és átszervezésen ment keresztül, továbbá fenntartóváltás történt.

1994-ig                           Körzeti Általános Iskola, Somogysámson
1994-től 2000-ig        Általános Iskola, Óvoda és Művelődési Ház
2000-től 2012-ig        Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ
2013-tól                         Somogysámsoni Általános Iskola

Az intézmény 1994 és 2012 között többcélú, közös igazgatású intézményként működött. Önálló szervezeti egységei az Általános Iskola, Óvoda és a Művelődési Központ voltak. 2000-ben vette fel Marcali híres szülöttének, Bernáth Aurélnak a nevét.
Akkoriban öt épületet foglalt magába: az iskolát, a „kisiskolát” (speciális tagozatot), az óvodát, a faluházat és az étkezdét. Az intézmény fenntartói Somogysámson, Somogyzsitfa és Csákány Községek Önkormányzatai voltak.
2013. január 1-jétől az általános iskola állami fenntartásba került, ezzel a Bernáth Aurél Általános Művelődési Központból kiválni kényszerült. Új neve Somogysámsoni Általános Iskola lett. A „kisiskola”, a művelődési ház, az óvoda és az étkezde önkormányzati fenntartásban maradt. A településen az iskola önálló állami fenntartású intézményként létezik tovább. A tanulólétszám csökkenésével és az integrált oktatás bevezetésével a „kisiskola” épülete feleslegessé vált, használaton kívül van. Az iskola és a faluház közös telken helyezkedik el. A faluház az intézmény életének továbbra is meghatározó színtere. Tornatermünk nem lévén itt tartjuk a testnevelésórákat, az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket. A Művelődési Központban található a könyvtár, mely kettős funkciójú, az iskola és a község olvasóközönségét egyaránt szolgálja. Az étkezde látótávolságban van, így a gyermekek étkeztetése könnyen megoldható.
A jelenlegi iskolaépület 1960-ban épült. A hetvenes években a növekvő gyermeklétszám miatt új szárnnyal bővült. A kétszintes épület az utóbbi tizenöt évben két ciklusban teljes felújításon esett át. Sor került a nyílászárók cseréjére, a fűtésrendszer és a vizes blokkok korszerűsítésére. Megújult több helyiség padozata. Az épület új tetőt és színt kapott. A telek tereprendezése, a fásítás is megtörtént. Az intézmény legfőbb erénye hatalmas telke és zöldövezeti elhelyezkedése.

(c) KLIK Marcali Tankerülete 2014. Minden jog fenntartva.
Designed by olwebdesign.com